Björnlandets nationalpark


loggo

Västerbottens enda nationalpark hittar du i  Åsele. Björnlandet är en storslagen vildmark och en av landets mest värdefulla urskogar.  Nationalparken är ett spännande landskap som bjuder på fina naturupplevelser. Knotiga gammeltallar ger området karaktär. Landskapet är kulligt på ett sätt som är typiskt i dessa trakter av Norrland. Håll ögonen öppna när du vandrar i parken, du kan få se tjäder och lavskrika. Ibland seglar kungsörn och fjällvråk över parken.

In english please

Västerbotten's only national park is in Åsele. Björnlandet is a magnificent wilderness and one of Sweden´s most valuable old-growth forests. The national park is an exciting area which offers great nature experiences. Old pines give the area character. The landscape is hilly in a way that is typical in these parts of the North. Keep your eyes open when you walk in the park, you can see the capercaillie and Siberian jay. Sometimes flying golden eagle and buzzard over the park.

Linnés skogar

Länstyrelsen Västerbottens utflyktsguide
Länstyrelsen Västerbottens utflyktsguide (PDF)

Naturen i Björnlandet liknar den Linné såg under sin lappländska resa för drygt 250 år sedan. Skogen består mest av tall. Med undantag för riktigt gamla bjässar är trädåldrar kring 150 år vanligast. Nästan överallt i parken kan man hitta spår efter tidigare skogsbränder. Utmed stigen ses förkolnade träd och i vissa tallstammar övervallas gamla brandskador av ny ved. Dessa så kallade brandljud ger möjlighet att ta reda på exakt vilket år det brann. Med en särskild borr kan man ta ut ett prov och räkna sig bakåt i tiden med hjälp av trädets årsringar.

Spår av nybyggarliv och skogssamer

Skogen i Björnlandet kan te sig orörd av människor, men så är det inte. Här som nästan överallt i skogslandet har människor utnyttjat naturen för att försörja sig. De kulturspår som återstår i dag är inte särskilt iögonenfallande, men här och var kan man se små avverkningar efter brännved. På myrarna finns gamla myrhässjor kvar och i Angsjöbäcken finns spår efter timmerflottning. Mest spektakulärt av parkens kulturspår är hällmålningen i en grotta nära Häggsjö och spår efter samiska barktäkter på enstaka tallar.

 

Foto: Ralf Rödel-Fotoreporter

63.984237, 18.024450, +46 (0)941 140 78