Stockholmsgata


En vandring genom kanjonen Stockholmsgata är en hissnande vildmarksupplevelse. Här möter man bland annat upp till 40 meter lodräta bergväggar.

Bildningen av denna urbergskanjon skedde vid den senaste nedisningens slutskede för cirka 9 000 år sedan. Kanjonen är 1,5 kilometer lång och avslutas vid den trolska Uvtjärnen.

Syftet med reservatet är att i första hand bevara de geologiska bildningarna och omgivande vildmarkspräglad natur, samt att underlätta för allmänheten att besöka reservatet.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

   In english please

A hike through the canyon Stockholmsgata is a breathtaking wilderness experience. Here you meet up to 40 meters vertical rock walls.

The formation of this kanjon occurred at the last icing final stage for about 9000 years ago. The canyon is 1.5 km long and ends at the magical Uvtjärnen. The purpose of the reserve is primarily to preserve the geological formations and the surrounding wilderness nature, and to facilitate the public to visit the reserve.

The reserve is adopted by the Government as a Natura 2000 site under the Habitats Directive.

Isälvspåverkan

Stockholmsgata är en mäktig urbergkanjon på gränsen mellan Västernorrlands- och Västerbottens län. Den bildades av en isälv under istidens slut för då älven störtade i mäktiga vattenfall ned i en kanjon och gröpte ur berget i en svaghetszon. Vid flera tillfällen tömdes också uppdämda issjöar ut genom kanjonen. Spår av isälven märks på slipat berg och som löst material i ett delta söder om kanjonens mynning.

Sägnerna hävdar att namnet Stockholmsgata kommer från en jämförelse med de trånga gränderna i Gamla stan, och visst finns det likheter.

Grottformationer

Norr om Uvtjärnen finns flera så kallade blockgrottor av olika storlek.  I kanjonens mitt finns en så kallad talusbrant med en fördjupning där is och snö kan ligga kvar ända in i juni. Kanjonens nordligaste del bjuder på nya blockgrottor. Området är bitvis svårframkomligt så var försiktig om du går utanför markerade stigar!

Jättegryta

En fyra meter djup jättegryta ligger strax öster om kanjonens norra ände. Den bildades när vattenströmmarna tvingade en sten att snurra runt och slipa sig ner i berget. Jättegrytans botten har en diameter på 5,3 meter och där finns bänkar att rasta vid.

 

 

Hänglavsrik skog

Skogen är hänglavsrik med många arter skägg- och tagellavar. I den fuktiga kanjonbotten förekommer sällsynta arter som skuggblåslav, trådbrosklav och lappranunkel.

Lavskrika är vanlig i området och här finns också tretåig hackspett, tjäder och goda gnagarår tornfalk och pärluggla. Området är rikt på naturupplevelser och har du tur kanske du kan få se någon överflygande kungsörn eller spår av björn eller lodjur.

 

 

 

Foto: Ralf Rödel - Fotoreporter

63.912443, 17.890499, +46 (0)941 140 78