Torvsjö Kvarnar


Allt är byggt med stor uppfinningsrikedom - och för hand. Böndernas verk i Torvsjö är en av Norra Europas märkligaste vattendrivna anläggningar. Väl värd ett besök. 

Torvsjö by ligger mitt mellan Åsele och Vilhelmina. Byn är byggd längs Skarpsjöbäcken som mynnar ut i Torvsjön. Här finns en mycket märklig anläggning med skvaltkvarnar, tröskverk, såg, elver och en mängd andra byggnationer. Allt uppfört helt med handkraft av de finurliga och driftiga bönderna i byn under slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Ta väg 90 från Åsele mot Vilhelmina, efter ca 17 km sväng höger mot Torvsjö på turistvägen mot Vilhelmina. Vägen ringlar genom fantastiskt vacker natur och passerar flera sevärdheter. Vägen är nyligen asfalterad och i fint skick. Innan vägen ansluter till inlandsvägen strax söder om Vilhelmina passerar den Vilhelmina flygplats (SouthLapland Airport). Bara vägen i sig är en upplevelse.

   In english please

Everything is built with great ingenuity - and by hand. What the peasants created  in Torvsjö is one of Northern Europe's most remarkable water-powered plants. Well worth a visit.

Torvsjö village is located between Åsele and Vilhelmina. The village is built along Skarpsjöbäcken which empties into Torvsjön. There is a very strange plant with small watermill, thresher, saw, elver and a variety of other structures. Everything was built entirely by hand by the clever and enterprising farmers in the village at the end of 1800 and the early 1900s. Take route 90 from Åsele toward Wilhelmina, after about 17 km turn right towards Torvsjö on the tourist road to Vilhelmina. The road winds through stunningly beautiful scenery and passes several attractions. The road is newly paved and in good condition. Before the road connects to the inland road just south of Vilhelmina it passes Vilhelmina airport (South Lapland Airport). Only the road itself is an experience.

 

Foto: Ralf Rödel - Fotoreporter

logo_rr-fotoreporter_1

64.374664, 17.264489, +46 (0)941 140 78