Torvsjö skogsmuseum


TORVSJÖ SKOGSMUSÉUM

Strax innan Torvsjö kvarnar är ett skogsmuseum upprättat. Där får man se hur man avverkade skog och sedan forslade virket ut från skogen. Det finns en byggnad med berättelser om hur man arbetade och en massa verktyg som användes. Man kan också vandra efter skogsstigar för att se arbetet i verklig storlek.

 

englandflagga In english please

Shortly before Torvsjö Mills is a forest museum established. There you can see how felled timber and then the timber loomed out of the woods. There is a building with stories of how they worked and a lot of tools used. You can also hike the forest trails to see the work in real size.

Basväg

Timret kördes fram efter små stickvägar till större skogsvägar, basvägarna. Där lade man upp det i travar för vidare transport i större lass ner till avlägget vid den närmaste flottarleden.

Basvägen underhölls noga. Den bottenplogades och breddades. Man hyvlade spår för kälkmedarna och den vattnades för att den skulle frysa till ett hårdare underlag.

Slaning användes i de brantaste partierna för att bromsa och styra timmerlasset genom de svåraste kurvorna.

Timmerkoja

Eftersom skogen som skulle avverkas oftast låg långt hemifrån, så byggde man tillfälliga bostäder dit man kom. Manskapsutrymmet var ofta ihopbyggt med stallet. Det förekom att folket delade utrymmet med hästarna, men i 1920 års skogshärbärgeslag skrevs att arbetare och hästar inte fick inhysas i samma rum.

I kojans enda rum fanns en eldpall i mitten, där man torkade kläder och tillagade sin mat. Man sov bredvid varandra på en lång lave, med huvudet mot ytterväggen och fötterna mot kojans mitt.

Kolmila

Man anlade kolmilor för att framställa kol. Gallringsved och mindervärdig skog i tre meters längder fick utgöra meterialet i milorna. Sedan lades ett lager granris och ett lager "stybb" (jord och lera) på. Milan hade en stödpåle i mitten och stödblock på utsidan. Kolningen innebar mycket arbete och lite sömn, den kunde slå och börja brinna.

Spelflotte

Spelflotten användes ända in på 1940-talet för att varpa, bogsera, timret över de större sjöarna. Den var av grovt timmer med en vridbar stolpe, dockan, i mitten. Man rodde ut med ankaret åt det håll timret skulle bogseras. Två stänger hade stuckits genom dockan, så att det blev ett kors. En eller ett par män vandrade runt dockan och förflyttade så  både flotten och timmernoten, med kanske tiotusentals stockar, över sjön. Flotten var utrustad med en eldställning för värme och matlagning.

 

Foto: Ralf Rödel - Fotoreporter

logo_rr-fotoreporter_1

64.374664, 17.264489, +46 (0)941 140 78