Vitterhuset


Vitterhuset är en klippblocksanhopning med väldiga överhäng och överbryggningar som bildar salar och grottor. Formationerna är av sådant format att de gett upphov till sägen och saga. Klippformationerna i Vitterhuset är uråldriga minnen från istiden och har rönt stort intresse från grottforskare.

Här bor också Vittra, enligt sägen. Och visst känns det lite pirrigt att vandra under de majestätiska stenblocken.

På den angränsande Vittermyren sägs dessutom en gammal dam med huvudet under armen vandra omkring under ljusa sommarnätter.

Många kan också intyga att kvarglömda smörgåsar från tidigare besökare legat kvar orörda i flera dagar trots det rika djurlivet.

Efter stigen till Vitterhuset kan du möta en vitterfamilj på vandring.

   In english please

Vitterhuset is a boulder clusters with huge overhangs and the brews that form caverns and caves. The formations are of such a size that they gave rise to the legend and tale.

The rock formations in Vitterhuset are ancient memories of the ice age and has attracted great interest from the speleologists. Here also live Vittra, according to the legend. And it sure feels a bit nervous to walk in the majestic stone blocks.

On the adjacent Vitter wetland forsees an old lady with her head under her arm wander around during the bright summer nights. Many can attest to forgotten sandwiches from previous visitors remained untouched for several days despite the abundant wildlife. Following the trail to Vitterhuset you can meet a Vitterfamily on hiking.

 

Foto: Ralf Rödel - Fotoreporter

logo_rr-fotoreporter_1

64.085836, 17.337502,  +46 (0)941 140 78