Klättring
/ Rock klimbing


englandflagga In english please

There are several interesting cliffs to climb or abseil. The largest and most famous is Offerhällan, vertical 120m.

Det finns ett flertal spännande klippor att klättra eller fira på. Den största och mest kända är Offerhällan, vertikalt 120m.

 

Aktörer att ta kontakt med som både har utrustning, lokalkännedom och kunskap och kan skapa en helhets upplevelse skräddarsydd efter dig och dina önskemål:

Entreprenaurs with both the equipment, local knowledge and expertise and can create a fantastic experience tailored to you and your wishes:

Om du bara har behov av ett boende:

If you only need an accommodation: