Vandring
/ Hiking


englandflagga In english please

Hiking is getting more and more popular. Through different projects we work hard in Åsele to develop our trails by creating maps and tools to make the paths and trails available for our visitors. These trails have been used by locals through centuries for fishing, hunting, transport and a range of other practical purposes.

Att vandra är under stor tillväxt och genom olika projekt jobbar vi i Åsele med att utveckla vandringen genom skapande av kartor och verktyg för att hitta de leder och stigar som ortsbor i århundraden använt för fiske, jakt, transport och en rad andra praktiska syften.

 

För att få tips om trevliga turer, besök Åsele turistbyrå:

To get tips on nice trips, visits Åsele Tourist Office: