Viltskådning
/ Animal watching


englandflagga In english please

Being able to go out into the woods to track, photograph and see animals in the wild without having to be a hunter or a fishermen is something that is appreciated by many. There are numerous hiding places and guides that can help you make that happen.

Att kunna gå ut i skogen för att spåra, fota och få se djur i vilt tillstånd utan att behöva vara jägare eller fiskare är något som uppskattas av många. Det finns ett flertal gömslen och guider som kan hjälpa till att förverkliga detta.

 

 

Kontakta turistbyrån eller en av våra entreprenörer så hjälper vi dig:

Contact the tourist office or one of our entreprenours: