Rockrunning Offerhällan


englandflagga In english please

In this form, the experience is probably unique in whole Västerbotten!

Thrills and wonderful view is guaranteed at this abseiling trip from a 120 meter high rockcliff above a lake ...

The place of the event has a mystical past: Earlier, they say, older Samis have who could no longer keep up with the arduous train of reindeer went in suicide from up there for no one to be a burden.

Today, the adventure is of course safe and ends with a contented smile on the face! The cars are parked on the endpoint, and then it goes to the short, beautiful walk through berry bushes up to the cliff at a shelter hut with a campfire place. The equipment is checked, and then everybody learns how to be in correct Abseiling position. How it works is then ideally practiced, the rest is just a little overcome ... At the bottom of the cliff safely landed then we go for the exciting way back to the car through a maze of boulders.

Predicate: Unforgettable and a must-do in this area!

Duration

ca. ½ day
Number of entrants

2 - 6 people (larger groups with additional program on request)
Number of entrants for a group reservation for a individual appointment

2 - 6 people (larger groups with additional program on request)
Availability

In the ice and snow-free period
More Informations to the adventure

Arriving with own vehicles 15 minutes from Huskykennel Lappland. The tour is led by professional guide and top equipment. Exact explanation and high safety standards guarantee an exciting experience. The Guide takes the rappel, the subscriber cannot let go the rope! On request we will make a photo service incl. CD.

Prerequisites for attending

Persons aged 14 and over who have the sufficient courage to abseil and sure-footed on the way back through trackless terrain.

Weather-dependent

The tours will take place in the ice and snow-free period. In addition, rain and very strong winds reasons for rejection and finding another date for the trip.

Onlooker possible

Yes of course!

Clothes / Equipment

Will be provided: harness, helmet, rope and carabiner with safety lines.

Please bring sportswear and shoes suitable for walking in trackless terrain (Trekking / hiking boots). Gladly also has its own camera and maybe a small backpack with food.

I denna form är upplevelsen förmodligen unik i hela Västerbotten!

Spänning och underbar utsikt garanteras vid firandet från en 120 meter hög klippa över en sjö

Platsen för evenemanget har en mystisk historia: Tidigare, säger de, att äldre samer som inte längre kunde hålla jämna steg vid den mödosamma resan renarna och renskötarna gjorde, tillbaka till fjället på våren, begick  självmord för att inte vara till börda för någon. Idag är äventyret naturligtvis säker och avslutas med en nöjd leende!

Bilarna är parkeras, och sedan går man till fots den korta, vackra promenaden genom bärbuskar upp till klippan till ett vindskydd med en eldplats. Utrustningen kontrolleras, och sedan får alla lära hur man säkert firar sig ned. När vi säkert landat vid klippans fot går vi den spännande vägen tillbaka till bilen genom en labyrint av stenblock.

Oförglömligt och ett "måste göra"!

Längd ca. ½ dag

Antal deltagare

2 - 6 personer (större grupper med specialanpassat program fås på begäran)

Tillgängligt under snöfria perioden.

Mer information till äventyret

Ni anländer med egna fordon 15 minuter från HST.
Turen leds av professionell guide och topputrustning.
Utförliga instruktioner och höga säkerhetskrav garanterar en spännande upplevelse.
Guiden tar rappel, abonnenten kan inte släppa repet!
På begäran kan vi göra en foto CD.

Förutsättningar för att delta

Personer i åldern 14 och äldre som är säker på foten och tillräckligt modig för att fira från klippan.
Det gäller också att kunna ta sig fram i obanad terräng.

Väderberoende

Turerna äger rum under den snö- och isfria perioden. Regn och starka vindar kan också vara skäl till att avstå och försöka hitta ett annat tillfälle.

Kan man följa med som åskådare?

Ja självklart!

Kläder / Utrustning

Finns på plats: sele, hjälm, rep och karbinhake med säkerhetslinor.
Medtag sportkläder och skor som lämpar sig för att gå i obanad terräng (Trekking / kängor).
Ta gärna också med en ryggsäck med matsäck och en egen kamera.