Maria Lilja


englandflagga In english please

Private and beautifully situated in Lapland forest between Susendalsberget and Lögdasjön is the Enstaka byn Strand with 7 km to the nearest neighbor. The village is the only permanent settlement at 20 km long and 80 meters deep Lögdasjön. Here, in the midnight sun and the four seasons landscapes in the deep woods far up in the north of Sweden you find the artist, designer, writer and storyteller Maria Lilja.

Here in Lapland wild forests animates and inspires Maria people through words and art. In her elements wild animals in such as bears, moose and lynx and reindeer have their winter stay. Even the occasional wolf stresses around the Farm. Outside the kitchen window you can see norrlands exotic archaeopterygidae such as capercaillie, black grouse and grouse. High up on her skies hovering eagle. Great Grey Owl mysterious muffled sound and the powerful roar of the wild creek, is part of her everyday music. From the serenity of the courtyard, her oeuvre has grown into a creative whole. The stillness and closeness to nature has given Maria's mind a responsiveness to the inner strings that awakens others. On the farm Maria found the fire's source for her life's Forest.

When winter comes with its white blanket of snow and the temperature shows many degrees below zero and the evening sky offers its beautiful auroras she works in her studio "Lily of Life". But when spring and summer crackles in it´s  lively greenery. Maria opened the door to "I Torpet" the small cultural center that stimulates the visitor's senses. In the cottage arranges Maria engagements and weddings where love couples dressed in her designs!

 

Torpet i enstaka byn Strand
fredrikahemsida

Ensligt och vackert belägen i Lapplandskogen mellan Susendalsberget och Lögdasjön ligger den enstaka byn Strand med 7 km till närmaste granne. Byn är den enda fasta bosättningen vid den 2 mil långa samt 80 meter djupa Lögdasjön. Här, i midnattsolens och de fyra årstidernas landskap i de djupa skogarna långt uppe i norra Sverige verkar konstnären, designern, författaren och berättaren Maria Lilja.

Här i Lapplands vilda skogar levandegör och inspirerar Maria människor genom ord och konst. I hennes element rör sig skogens vilda djur som björn, älg och lo och renen har sin vintervistelse där. Även en och annan varg stryker kring gårdsknuten. Utanför köksfönstret kan man se norrlands exotiska urfåglar såsom tjäder, orre och ripa. Högt uppe på hennes himmel svävar örnen. Lappugglans mystiska dova läte samt det kraftfulla bruset från den vilda bäcken, är en del av hennes vardagsmusik. Ur stillheten på gården har hennes konstnärskap vuxit till en kreativ helhet. Stillheten och närheten till naturen har gett Marias sinne en lyhördheten för de inre strängarna som väcker och lyfter andra människor. På gården har Maria funnit eldens källa till sin Livs Skog. 

När vintern kommer med sitt vita snötäcke och temperaturen visar på många minusgrader samt kvälls himlen bjuder på sitt vackra norrsken jobbar hon i sin ateljé "Livets Lilja". Men när våren och sommaren sprakar i sin livfyllda grönska slår Maria upp dörren till"I Torpet", det lilla kulturcentrat som stimulerar besökarens olika sinnen. I Torpet arrangerar Maria förlovningar och bröllop där kärleksparen är klädda i hennes design! 

 

Maria Lilja
Strand 10, 910 50 Fredrika

070-54 90 326