qr-code-map

GET THE MAP WITH QR CODE

On the left you can see a "QR code" if you download a QR reader to your phone from Google play, Itunes or Microsoft Store you can scan the QR code and get the map into your phone.

MAIL A MAPLINK TO YOUR OWN EMAILADRESS

NORRLANDS STÖRSTA FOLKFEST

150 000 besökare trängs i samhällets centrala delar som denna helg fyllts av 300 marknadshandlare i 1 200 marknadsstånd.

In english please

The biggist market in the north of Sweden

150 000 visitors in the central parts of Åsele where over 350 market traders is filling the streets

DESTINATION SOUTHLAPLAND

Åsele ingår som en av fyra kommuner i organisationen SouthLapland. Området SouthLapland är till ytan lika stor som Belgien men med endast 25 000 invånare.

In english please

Åsele is one of four cities included in the organization SouthLapland. The area of SouthLapland is as big as Belgium but only with 25 000 inhabitants.
DIT VÄGARNA BÄR

DIT VÄGARNA BÄR

I Åsele korsar Sagavägen och Konstvägen varandra. Vilka i sin tur är kopplade till Vildmarksvägen. Åsele har genom århundraden varit en mötesplats i inlandet

In english please

"Where the roads go"

In Åsele the "Storyroad" (Sagavägen) and "Artroad" (Konstvägen) is crossing each other. Those two roads also connects to the well known "Wilderness Road". Åsele have for centuries been a meeting point for the rural parts of Västerbotten.

 

        VÅRA SENASTE INSTAGRAMINLÄGG
                          OUR LATEST INSTAGRAM POSTS

VÄLKOMMEN TILL ÅSELE - EN DEL AV SOUTH LAPLAND

WELCOME TO ÅSELE - A PIECE OF SOUTHLAPLAND