Stenbithöjden

Stenbithöjden

VANDRING

Naturreservatet Stenbithöjden är ett av länets största urskogsområden öster om fjällkedjan. 1660 hektar är idag skyddat. Reservatet ligger mellan Åsele och Dorotea. Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Har man stor tur visar sig även lavskrika och tretåig hackspett under ett besök. Även brunbjörn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Hitta hit

  • Från Åsele centrum kör du väg 90 i riktning mot Junsele tills du kommer till Gafsele.
    * Därifrån tar du av åt höger mot Björksele.
    * Från Björksele följer du skyltarna mot Stenbithöjden.

Bo i Höjdakojan!
Kontakta OKQ8 i Åsele för att kvittera ut nyckel till stugan. Kostnaden är  100:-/natt/person. Länsstyrelsen ser till att det finns torr ved till stugan och vindskyddet. Köp gärna med lysfotogen till
fotenlampan som finns i stugan.

__________________________________________________________

FISKE

Möjligheter:
– Fiske
– Hyr båt
– Hyra stugan (inget rinnande vatten eller el)
– Vandring i naturreserverat 

Vindpinade björkar
De högst belägna delarna av Stenbithöjden ligger närmare 600 meter över havet. Där är granskogen gles och knotiga, vindpinade björkar bildar fjällbjörkskog. Nordväst om Västra Stenbitsjön ligger den gamla fäboden Höjdavallen, som dock inte ingår i reservatet.

Många av tjärnarna i området hyser självproducerande bestånd av öring, men här finns även abborre, mört och sparsamt med gädda. Ett annat tips är Stenbitsjöarna i de högre delarna av reservatet. Intill några av sjöarna i området finns stugor för uthyrning b.la Tjusjöstugan och Oxtjärnstugan.
Uthyrning sker av Alban Regnoult 073-822 94 82.

Skogarna
Granarna i Stenbithöjden står i en höglänt urskog. Skogen är gles och trots hög ålder är träden måttligt grova. Granarna är formade av stora snölaster, med nedåtriktade korta grenar, som nertill bildar en kjol mot marken. På marken ligger gott om liggande döda träd, lågor. I lågorna trivs urskogens ovanliga svampar och insekter.
Fåglar och däggdjur i Stenbithöjden. Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Den trivs bra i landskap som är en mosaik av gammelskog och myrar. Stenbithöjden och omgivande landskap är precis vad tjädern behöver. Har man tur visar sig även lavskrika, tretåig hackspett och järpe under ett besök. Mård, älg, björn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Skydd
Stenbithöjden har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Stenbithöjden är skyddat genom Natura 2000.

    

Hej! Vad vill du göra?

Kontakt