Stenbithöjden

Stenbithöjden

Vandring

Naturreservatet Stenbithöjden är ett av länets största urskogsområden öster om fjällkedjan. 1660 hektar är idag skyddat. Reservatet ligger mellan Åsele och Dorotea. Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Har man stor tur visar sig även lavskrika och tretåig hackspett under ett besök. Även brunbjörn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Hitta hit

Stenbithöjden kan nås från så väl väg 92 mellan Åsele och Dorotea som väg 90 via Gafsele. Från väg 92 svänger man söderut mot Lomsjö och sedan söderut igen mot Forsnäs. Efter att man passerat Forsnäs och Granliden på denna väg finns en den första entrén till naturreservatet vid ett grustag. Om man i stället fortsätter längs vägen och svänger västerut kommer man till en parkering vid den andra entrén.
 
Från väg 90 svänger man västerut i Gafsele, därefter svänger man höger i Björksele och efter det tar man av mot Granliden och Forsnäs. Då är man inne på samma väg som beskrivits ovan. Bilvägen till Stenbithöjden är något svårframkomlig med gropar och stenar. Färden underlättas därför av försiktig, inlands-van körning och fyrhjulsdrift.
Oavsett hur du tar dig till Stenbithöjden utlovas ett äventyr som kan upplevas under årets alla årstider, till fots eller på skidor. Så fyll termosen och bege dig ut. Stenbithöjden väntar!

Boende

För att bo i Tjusjökojan och Oxtjärnsstugan – kontakta Alban Regnoult, 073-822 94 82

För att hyra Höjdakojan – kontakta OKQ8 i Åsele för att kvittera ut nyckel till stugan. Kostnaden är  100:-/natt/person. Länsstyrelsen ser till att det finns torr ved till stugan och vindskyddet. Köp gärna med lysfotogen till
fotenlampan som finns i stugan.

Fiske

Möjligheter:
– Fiske
– Hyr båt
– Hyra stugan (inget rinnande vatten eller el)
– Vandring i naturreserverat 

Vindpinade björkar

De högst belägna delarna av Stenbithöjden ligger närmare 600 meter över havet. Där är granskogen gles och knotiga, vindpinade björkar bildar fjällbjörkskog. Nordväst om Västra Stenbitsjön ligger den gamla fäboden Höjdavallen, som dock inte ingår i reservatet.

Många av tjärnarna i området hyser självproducerande bestånd av öring, men här finns även abborre, mört och sparsamt med gädda. Ett annat tips är Stenbitsjöarna i de högre delarna av reservatet. Intill några av sjöarna i området finns stugor för uthyrning b.la Tjusjöstugan och Oxtjärnstugan.
Uthyrning sker av Alban Regnoult 073-822 94 82.

Skogarna

Granarna i Stenbithöjden står i en höglänt urskog. Skogen är gles och trots hög ålder är träden måttligt grova. Granarna är formade av stora snölaster, med nedåtriktade korta grenar, som nertill bildar en kjol mot marken. På marken ligger gott om liggande döda träd, lågor. I lågorna trivs urskogens ovanliga svampar och insekter.
Fåglar och däggdjur i Stenbithöjden. Tjädern är en karaktärsart för Stenbithöjden. Den trivs bra i landskap som är en mosaik av gammelskog och myrar. Stenbithöjden och omgivande landskap är precis vad tjädern behöver. Har man tur visar sig även lavskrika, tretåig hackspett och järpe under ett besök. Mård, älg, björn och lodjur vistas regelbundet i reservatet.

Skydd

Stenbithöjden har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Stenbithöjden är skyddat genom Natura 2000.

    

Hej! Vad vill du göra?

  • För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår integritetspolicy.

Kontakt