Rangelsten och Sprut’n

Rangelsten och Sprut’n

Två mil utanför Fredrika ligger byn Tallsjö och nordväst om byn, på Rangelberget, ligger Rangelsten. Det är ett enormt flyttblock som ställts på högkant. Stenen som är cirka 7 meter hög och 4 meter bred  har formats av Inlandsisen ca 7000 f.Kr. Stenens ovansida är nästan helt platt och är en utmärkt utsiktsplats och har alltid varit ett populärt utflyktsmål. Med bil kan man ta sig upp på Rangelberget och därifrån följer man en snitslad stig fram till stenen. Här utlovas ett häftigt och vackert äventyr!

På väg upp till Rangelsten kan man stanna och titta på Sprut´n, ett litet vattenfall i naturskön miljö. Fallet ligger i Abborvattenbäcken som förbinder Abborrvattnet med Stenbittjärnen. Där kan man stanna och grilla på iordningställda grillplatser med vindskydd.

Hitta hit:

Kör 92:an mot Umeå, sväng av vid Tallsjö mot Abborrvattnet. Följ sedan skyltarna till Rangelsten, Sprut’n och Kojan.

Foto: Jonas Andersson

Hej! Vad vill du göra?

Kontakt